Teenused

TEENUSTE OSUTAMINE MOBIILSES ÜKSUSES  

                                                                                                                                                                                     

 1. EESMÄRK

Mobiilse teenuse eesmärk on vastavalt kahjude vähendamise teenuse osutamise teenusekirjeldusele pakkuda narkootikume tarvitavatele inimestele (NTI) kahjude vähendamise teenuseid mobiilses üksuses.   Kahjude vähendamise teenuse osutamine mobiilses üksuses on täienduseks kahjude vähendamise teenustele keskuses või väljatöö raames. Teenuse osutamise kohaks on eriotstarbeline sõiduvahend, nö kaubiku tüüpi buss, mis on kohaldatud ning spetsiaalse varustusega võimaldamaks kahjude vähendamise teenuse osutamist mobiilselt.   Teenus hõlmab: mobiilset üksust (bussi), mis võimaldab narkootikume tarvitavatele inimestele esmast abi, mille eesmärk on:

 • jõuda nende narkootikume tarvitavate inimesteni, kes ei ole veel kahjude vähendamise vm sõltuvusprobleemide lahendamisele suunatud teenuse kliendid;
 • vähendada uimastisõltuvusega seotud kahjusid ja riske sh

– narkootikumide tarvitamisega seonduva riskikäitumise ja süstimisel levivate infektsioonide leviku vähendamine

 • narkootikumide ohutum tarvitamine sh üledooside ennetamine;
 • pakkuda vastavalt võimalustele erinevaid tervishoiu-ja sotsiaalteenuseid, et laiendada integreeritud ravivõimalusi ja seeläbi suurendada sõltlaste ravisoostumust;
 • edastada informatsiooni olemasolevate abiteenuste kohta ja seeläbi lihtsustada ja motiveerida uimastisõltlaste pöördumist ravile.

Mobiilne teenus on eelkõige mõeldud nendele narkootikume tarvitavatele inimestele, kellel puudub füüsilise, vaimse või sotsiaalse seisundi tõttu juurdepääs statsionaarsele kahjude vähendamise teenusele ja/või teistele abiteenustele ning kes jäävad seetõttu kõrvale neile eluliselt vajalikest teenustest. Samuti pakub mobiilne üksus teenuseid neile, kelle elukohas puuduvad kahjude vähendamise teenused või kes ühel või teisel põhjusel ei soovi statsionaarsesse keskusesse minna. Mobiilset teenust osutatakse paikades, kus toimub narkootikumide tarvitamine või kus liiguvad ja/või kogunevad narkootikume tarvitavad inimesed.

 1. CONVICTUSE MOBIILSES ÜKSUSES OSUTATAVAD TEENUSED

 

 • esmane nõustamine;
 • süstalde- ja nõelte vahetus, teiste süstimistarvikute jagamine ning turvalise tarvitamise nõustamine (sh sekundaarne süstlavahetus);
 • nakkushaiguste ennetus;
 • seksuaaltervise nõustamine;
 • infomaterjalide jagamine;
 • kondoomide jt vahendite jagamine ning vajadusel kasutamise õpetamine;
 • edasisuunamine tervishoiu- ja sotsiaalteenustele;
 • üledooside ennetus;
 • naloksooni kohta teavitamine ja nõustamine, naloksooni väljastamine;
 • sotsiaalnõustamine ja võlanäustamine;
 • kogemusnõustamine;
 • külmal ajal soojade jookide pakkumine ja äärmisel vajadusel ka sotsiaalasutusse viimine
 • esmaabi andmine.
 • tervishoiutöötaja nõustamine;
 • kliendi viimine tervishoiuasutusse (sellistes olukordades, mida ei suudeta ise lahendada);
 • HIV suhtes testimine sh testieelne ja järgne nõustamine;
 • väiksemate süstimisega kaasnevate komplikatsioonide ja haavade hooldamine;
 • naloksooni jt ravimite väljastamine sh vajadusel ravimite viimine kliendi asukohta (nt raskes terviseseisundis kliendile koju), kui seda ei ole võimalik teisiti korraldada.

-SOTSIAAL-, KOGEMUS- JA PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

-Sotsiaalnõustamine Teostab sotsiaaltöötaja individuaalse nõustamisena. Eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine. Nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab uimastitarvitajat tema õigustest ja võimalustest ning aitab tal vahendada või korraldada sotsiaaltoetusi, teenuseid ja –abi. Sotsiaalnõustamist viiakse läbi individuaalselt. Vajadusel soovitab sotsiaalnõustaja kliendile pöördumist infektsioonhaiguste arsti (HIV, B ja C-hepatiidi ning seksuaalsel teel levivate nakkushaiguste ennetamine, testimine ja ravi) või günekoloogi vastuvõtule .

-Psühholoogiline nõustamine

Teostab psühholoog. Selle nõustamise käigus antakse sõltuvusprobleemidega isikule mitmesuguses vormis praktilist abi tema psühholoogiliste probleemide ja kriiside lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks, isiksuse enesearendamise võimaluste realiseerimiseks. Nõustamise käigus on sageli käsitletavateks teemadeks emotsioonid ja nende juhtimine, ohtlike olukordade ära tundmine, kaassõltuvus. Vajadusel aidatakse abivajajat meditsiinilise ning sotsiaalse abi leidmisel.

-Kogemusnõustamine

Teostab kogemusnõustaja. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ning kogemustevahetus ja/või nõustamine ning kogemuslik emotsionaalse-,  praktilise toe pakkumine. Viiakse läbi individuaalselt või grupinõustamisena